Header Ads

Quy định sử dụng

Quy định sử dụng này nhằm mục đích giám sát việc sử dụng thông tin của người dùng Internet tại Blog Dự Báo (www.blogdubao.com) để đảm bảo cung cấp cho tất cả người dùng truy cập các nội dung khác nhau.

1. Người dùng có quyền truy cập miễn phí các thông tin trên Blog Dự Báo (không yêu cầu đăng ký thành viên), trừ một số thông tin mang tính chiến lược đầu tư và quản trị danh mục đầu tư ngắn – trung – dài hạn của chuyên gia phân tích (yêu cầu người dùng đăng ký thành viên để có quyền truy cập).

2. Tất cả các thông tin sáng tạo trên Blog Dự Báo được bảo vệ bởi bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ của nhà sáng lập Blog Dự Báo. Do đó, người dùng không được phép sao chép, biên dịch, bán thông tin trên Blog Dự Báo cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mà không có sự cho phép của nhà sáng lập Blog Dự Báo.

3. Nhà sáng lập Blog Dự Báo không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, mất mát và thua lỗ nào bắt nguồn từ việc người dùng sử dụng thông tin trên Blog Dự Báo cho các mục đích đầu tư rủi ro.
Được tạo bởi Blogger.