Header Ads

Về Blog Dự Báo

Sứ mệnh của Blog Dự Báo (blogdubao.com)
1. Chia sẻ tin tức cơ bản tác động đến giá của các công cụ tài chính như cà phê, vàng...
2. Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm phân tích xu hướng giá của các công cụ tài chính.
4. Chia sẻ phân tích, bình luận và dự báo của nhà phân tích kỹ thuật kinh nghiệm về xu hướng giá của các công cụ tài chính: cà phê, vàng...

Blog Dự Báo (blogdubao.com) theo dõi các công cụ tài chính nào?
Blog Dự Báo (blogdubao.com) theo dõi bao quát nhiều công cụ tài chính quan trọng trong nước và nước ngoài bao gồm: Tập trung chủ yếu vào thị trường cà phê, vàng; theo dõi thêm các thị trường: hồ tiêu, ca cao, cao su, hạt điều, mía đường, bông sợi, ngô, đậu tương, nông sản khác, vàng, tiền tệ, chứng khoán, kim loại, tiền điện tử và các thị trường tài chính khác.

Độc giả của Blog Dự Báo (blogdubao.com) là ai?
Blog Dự Báo (blogdubao.com) có lượng độc giả ngày càng tăng trong nước và quốc tế. Người theo dõi Blog Dự Báo (blogdubao.com) đa dạng từ nhà đầu tư cá nhân đến các đại lý, doanh nghiệp, công ty, tổ chức tài chính và các hiệp hội ngành hàng nông sản.

Nhà sáng lập của Blog Dự Báo (blogdubao.com) là ai?
Huỳnh Nhật Hà, nhà sáng lập của Blog Dự Báo (blogdubao.com) là một nhà phân tích tài chính, nhà phân tích kỹ thuật độc lập theo Trường phái Nguyên lý Sóng Elliott (kết hợp nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật khác) với gần 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu, phân tích và dự báo xu hướng các thị trường tài chính tại Việt Nam và trên thế giới.
Được tạo bởi Blogger.