Header Ads

Xu thế máy tính lượng tử chi phối thế giới tài chính

Trong những năm gần đây, công nghệ máy tính lượng tử đã đạt được những bước tiến mới khi đem lại nhiều lợi ích thiết thực mang tính cách mạng. Bên cạnh nguồn đầu tư từ các chính phủ, hàng trăm công ty tư nhân đã không ngừng đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực này, trong đó có những ông lớn như Google, IMB, Alibaba, Hewlett Packard, Tencent, Baidu và Huawei. Google cho biết đã tạo ra một máy tính lượng tử có thể giải quyết các phép tính đặc biệt mà một máy tính cổ điển mạnh nhất cũng không thể làm được – một cột mốc được gọi là “đế chế lượng tử”. Điện toán lượng tử ngày càng được phát triển và ứng dụng trong phát triển thuốc, dự báo thời tiết, đầu tư chứng khoán và trong nhiều lĩnh vực khác.


Mặc dù được biết đến từ thập niên 1980 nhưng công nghệ điện toán lượng tử chỉ đáng chú ý trong giới khoa học trong vài năm gần đây. Hiện nay, thế giới đang tạo ra 2,5 nghìn tỷ byte dữ liệu mỗi ngày. Học máy (một lĩnh vực thuộc trí tuệ nhân tạo) và thuật toán ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong giao dịch tài chính để tính toán một lượng lớn dữ liệu, từ đó đưa ra các dự đoán và quyết định đầu tư mà con người không có khả năng thực hiện được.

Theo truyền thống, các con số được đúc kết bởi con người và các quyết định được đưa ra dựa trên những suy luận rút ra từ những rủi ro và xu hướng thị trường được tính toán. Ngày nay, chức năng này đã được máy tính lượng tử thực hiện siêu nhanh với quy mô lớn từ vô vàn nguồn dữ liệu để đưa ra kết luận trong tích tắc. Phân tích dữ liệu lớn có thể được sử dụng trong các mô hình dự đoán để ước tính tỷ suất lợi nhuận và có thể là kết quả kỳ vọng của các khoản đầu tư. Việc tăng cường truy cập vào dữ liệu lớn dẫn đến các dự đoán chính xác hơn và do đó có nhiều khả năng giảm thiểu rủi ro có liên quan đến giao dịch tài chính.

Học máy hay trí tuệ nhân tạo cho phép máy tính đưa ra các quyết định giống như con người, thực hiện các giao dịch với tốc độ và tần số nhanh chóng mà con người không thể. Tất cả tiềm năng của công nghệ này vẫn chưa được khám phá hết và triển vọng ứng dụng những đổi mới này là rất lớn trong tương lai. Học máy cho phép máy tính lượng tử học tập và đưa ra quyết định dựa trên thông tin mới bằng cách học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ. Kỹ thuật này giúp loại bỏ cảm xúc của con người ra khỏi mô hình phân tích và đưa ra các quyết định dưa trên thông tin mà không có thành kiến.

Phân tích dữ liệu lớn và giao dịch tần số cao trong một cuộc cách mạng thuật toán lượng tử là một xu thế tất yếu trong giao dịch tài chính. Tuy nhiên, trước khi công nghệ này thực sự trở thành một “đế chế lượng tử” thì các kỹ thuật giao dịch truyền thống như đầu tư giá trị, đầu tư tăng trưởng.. không phải không có đất dụng võ.

Không có nhận xét nào

- Bạn có thể chèn hình ảnh vào bình luận/nhận xét với cú pháp như sau: [img]đường link hình ảnh[/img]
Ví dụ: [img]http://www.blogdubao.com/images/myimage.png[/img]
- Bình luận/nhận xét chứa các đường link và nội dung nhạy cảm sẽ bị xóa sau khi quản trị viên kiểm duyệt.

Được tạo bởi Blogger.