Header Ads

Quy tắc Sóng 379: Dự báo xu hướng giá cà phê robusta trong tuần từ ngày 24 – 28/8/2020

Phân tích biểu đồ khung thời gian 5 phút - giá cà phê robusta giao tháng 11/2020 theo Quy tắc Sóng 379 (Nguồn: BlogDuBao.Com)

Đăng nhập Nhật ký Cà phê để đọc toàn bộ bài phân tích kỹ thuật và dự báo xu hướng giá cà phê robusta tương lai (LD T11 - LD T9) trong tuần từ ngày 24 - 28/8/2020 và trong ngắn - trung hạn theo Quy tắc Sóng 379.

Nhật ký Cà phê - BlogDuBao.Com

Không có nhận xét nào

- Bạn có thể chèn hình ảnh vào bình luận/nhận xét với cú pháp như sau: [img]đường link hình ảnh[/img]
Ví dụ: [img]http://www.blogdubao.com/images/myimage.png[/img]
- Bình luận/nhận xét chứa các đường link và nội dung nhạy cảm sẽ bị xóa sau khi quản trị viên kiểm duyệt.

Được tạo bởi Blogger.