Header Ads

Quy tắc Sóng 379: Nhận diện xu hướng giá cà phê robusta ngày 25/8/2020

Hôm qua (24/8/2020), Nhật ký Cà phê dự báo giá cà phê robusta giao tháng 11/2020 trên sàn ICE Futures Europe tại London tăng giá đầu phiên đến vùng giá 1.429 USD/tấn rồi chịu sức ép giảm giá đáng kể về cuối phiên. Thực tế thị trường diễn biến sát với kỳ vọng của Nhật ký Cà phê, giá cà phê robusta giao tháng 11 đã tăng đến mức 1.431 USD/tấn rồi giảm nhiều cuối phiên với giá đóng cửa phiên (1.404 USD/tấn) thấp hơn giá mở cửa phiên (1.405 USD/tấn) và thấp hơn giá đóng cửa phiên trước (1.406 USD/tấn).

Biểu đồ giá cà phê robusta giao tháng 11/2020 - khung thời gian 5 phút (Nguồn: BlogDuBao.Com)

Đăng nhập Nhật ký Cà phê để theo dõi tiếp phân tích và dự báo xu hướng giá cà phê robusta trong ngày 25/8/2020 và trong ngắn hạn theo Quy tắc Sóng 379.

Không có nhận xét nào

- Bạn có thể chèn hình ảnh vào bình luận/nhận xét với cú pháp như sau: [img]đường link hình ảnh[/img]
Ví dụ: [img]http://www.blogdubao.com/images/myimage.png[/img]
- Bình luận/nhận xét chứa các đường link và nội dung nhạy cảm sẽ bị xóa sau khi quản trị viên kiểm duyệt.

Được tạo bởi Blogger.