Header Ads

Quy tắc Sóng 379: Dự báo xu hướng giá cà phê robusta ngày 24/8/2020

Theo báo cáo cam kết thương nhân mới nhất thì trong tuần giao dịch tính đến ngày thứ Ba, 18/8/2020, bộ phận các quỹ quản lý tiền tệ trên thị trường cà phê robusta (sàn ICE Futures Europe tại London) đã tăng 59,65% lượng  mua khống ròng, đăng ký 5.535 lô dư mua, tương đương 922.500 bao cà phê robusta loại 60 kg.

Biểu đồ giá cà phê robusta giao tháng 11/2020 khung thời gian 5 phút (Nguồn: BlogDuBao.Com)

Đăng nhập Nhật ký Cà phê để theo dõi tiếp phân tích và dự báo xu hướng giá cà phê robusta trong ngày 24/8/2020 và trong ngắn hạn.

Không có nhận xét nào

- Bạn có thể chèn hình ảnh vào bình luận/nhận xét với cú pháp như sau: [img]đường link hình ảnh[/img]
Ví dụ: [img]http://www.blogdubao.com/images/myimage.png[/img]
- Bình luận/nhận xét chứa các đường link và nội dung nhạy cảm sẽ bị xóa sau khi quản trị viên kiểm duyệt.

Được tạo bởi Blogger.