Header Ads

Blog Dự Báo: Quy ước cấp độ sóng và ký hiệu sóng Elliott


Một mô hình sóng Elliott có thể kéo dài hàng phút, hàng giờ, hàng ngày, hàng năm hoặc thậm chí hàng thế kỷ. Để thuận tiện cho độc giả theo dõi các bài phân tích thị trường theo Nguyên lý Sóng Eliott, từ ngày 01/7/2019, nhà nghiên cứu Huỳnh Nhật Hà quy ước 12 cấp độ sóng và quy ước ký hiệu sóng Elliott như sau:
1) Grand Supercycle (siêu chu kỳ lớn): kéo dài từ vài thập kỷ đến vài thế kỷ
2) Supercycle (siêu chu kỳ): kéo dài từ nhiều năm đến vài thập kỷ
3) Cycle (chu kỳ, tức xu hướng dài hạn): kéo dài từ vài quý đến nhiều năm
4) Primary (chu kỳ chính, tức xu hướng chính): kéo dài từ vài tháng đến vài năm
5) Intermediate (chu kỳ trung hạn, tức xu hướng trung hạn): kéo dài từ vài tháng đến vài quý
6) Minor (chu kỳ nhỏ, tức xu hướng ngắn hạn): kéo dài từ vài tuần đến vài quý
7) Minute (chu kỳ rất nhỏ, tức xu hướng rất ngắn hạn): kéo dài từ vài tuần đến vài tháng
8) Minuette (chu kỳ siêu nhỏ): kéo dài từ vài ngày đến vài tháng
9) Subminuette (chu kỳ cực nhỏ): kéo dài từ vài ngày đến vài tuần (có thể quan sát trên biểu đồ giờ).
10) Micro: kéo dài từ vài giờ đến vài ngày
11) Submicro: kéo dài từ vài phút đến vài giờ
12) Nano: kéo dài từ vài 1 phút đến 1 giờ (có thể quan sát trên biểu đồ 1 phút).
Blog Dự Báo

Không có nhận xét nào

- Bạn có thể chèn hình ảnh vào bình luận/nhận xét với cú pháp như sau: [img]đường link hình ảnh[/img]
Ví dụ: [img]http://www.blogdubao.com/images/myimage.png[/img]
- Bình luận/nhận xét chứa các đường link và nội dung nhạy cảm sẽ bị xóa sau khi quản trị viên kiểm duyệt.

Được tạo bởi Blogger.