Header Ads

Xuất khẩu hạt điều Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất 2 thập kỷ


Ngành hạt điều Ấn Độ đang đối diện với thực trạng xuất khẩu giảm gấp đôi và giá hạt điều trong nước yếu ảnh hưởng đến lợi nhuận của các đơn vị chế biến trong nước.


Xuất khẩu hạt điều của Ấn Độ trong niên vụ 2018/19 đạt 66.693 tấn (mức thấp nhất trong 2 thập kỷ qua) và đạt kim ngạch 4.434 crore rupee, giảm 20% về khối lượng và giảm 24% về kim ngạch so với niên vụ trước, theo số liệu Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Hạt điều Ấn Độ (CEPCI).

Từ mức hơn 1 triệu tấn, xuất khẩu hạt điều của Ấn Độ đã giảm dần trong vài năm qua do Việt Nam và các nước khác có giá hạt điều rẻ hơn Ấn Độ do chi phí chế biến thấp hơn, mặc dù chất lượng hạt điều tại Ấn Độ tốt hơn các nước khác.

Blog Dự Báo

Không có nhận xét nào

- Bạn có thể chèn hình ảnh vào bình luận/nhận xét với cú pháp như sau: [img]đường link hình ảnh[/img]
Ví dụ: [img]http://www.blogdubao.com/images/myimage.png[/img]
- Bình luận/nhận xét chứa các đường link và nội dung nhạy cảm sẽ bị xóa sau khi quản trị viên kiểm duyệt.

Được tạo bởi Blogger.