Header Ads

Nhận diện mô hình sóng Ascending Rectangle (AR) ở chỉ số USD

Phân tích cấu trúc sóng Elliott trên các biểu đồ tháng, tuần, ngày đối với chỉ số USD (DXY) nhận thấy chu kỳ tăng điểm dài hạn của chỉ số USD bắt đầu từ tháng 4/2008 đến nay theo cấu trúc 5 sóng 1-2-3-4-5. Về trung hạn, chỉ số USD ở vị thế trung tính khi phát triển giai đoạn điều chỉnh/tích lũy theo sóng 4 có cấu trúc sóng Zigzag (ZZ) với chuỗi 3 sóng (A)-(B)-(C).


Về ngắn hạn, chỉ số USD sắp duy trì pha giảm điểm theo sóng e/B/(B) là pha sóng cuối cùng của mô hình Ascending Rectangle (AR). Sau khi sóng e kết thúc (dự kiến trong vài phiên sắp tới sẽ hoàn thành) thì chỉ số USD có thể đảo chiều để bước vào giai đoạn tăng điểm trong trung hạn theo sóng C/(B)/4.


Cũng trên biểu đồ ngày có thể nhận diện mô hình Ascending Rectangle (AR) là dạng sóng hình chữ nhật chếch lên với các điểm đỉnh cao dần và điểm đáy cao dần.


Huỳnh Nhật Hà

Không có nhận xét nào

- Bạn có thể chèn hình ảnh vào bình luận/nhận xét với cú pháp như sau: [img]đường link hình ảnh[/img]
Ví dụ: [img]http://www.blogdubao.com/images/myimage.png[/img]
- Bình luận/nhận xét chứa các đường link và nội dung nhạy cảm sẽ bị xóa sau khi quản trị viên kiểm duyệt.

Được tạo bởi Blogger.