Header Ads

Blog Dự Báo: Mô hình sóng Reverse Flat (RFL) 5-3-3 (Phát hiện thứ 1)


Các học viên cũng như các chuyên gia phân tích theo Trường phái Nguyên lý Sóng Elliott chắc hẵn đều biết mô hình sóng Flat (FL) có cấu trúc sóng 3-3-5 hoặc 3-3-7. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu các thị trường tài chính, nhà nghiên cứu Huỳnh Nhật Hà đã phát hiện ra một biến thể của mô hình Flat (FL), đặt tên là mô hình Reverse Flat (RFL): mô hình Flat nghịch có cấu trúc sóng 5-3-3.

Lấy dẫn chứng trên biểu đồ ngày giá cà phê Arabica tương lai tại New York quan sát dữ liệu biểu đồ từ đầu tháng 11/2013 đến cuối năm 2014. Đối với một nhà phân tích sóng Elliott khi theo dõi xu thế tăng giá của giá cà phê Arabica tương lai từ đầu tháng 11/2013 đến giữa tháng 10/2014 thì sẽ phát hiện thị trường có dấu hiệu dịch chuyển theo mô hình sóng Zigzag (ZZ) có cấu trúc sóng 5-3-5, qua đó sẽ dự đoán sóng C sẽ phát triển theo cấu trúc 5 sóng i-ii-iii-iv-v. Tuy nhiên, thực tế thị trường sau đó cho thấy sóng C chỉ có cấu trúc 3 sóng a-b-c. Do đó, nếu áp vào lý thuyết Nguyên lý Sóng Elliott cổ điển thì sẽ không thể nào đếm sóng Elliott cho biểu đồ giá cà phê Arabica tương lai trong giai đoạn nêu trên được. 

Một mô hình Flat nghịch (Reverse Flat) có cấu trúc sóng 5-3-3 được phát hiện và công nhận sẽ giúp việc đếm sóng Elliott cho các trường hợp tương tự nêu trên sẽ trở nên dễ dàng hơn, giúp cho nhà phân tích theo Trường phái Nguyên lý Sóng Elliott tránh bị ngược sóng với diễn biến phức tạp và khó lường ở các thị trường tài chính thế giới thời hiện đại.

Lịch sử phát triển Nguyên lý Sóng Elliott
1. Ralph Nelson Elliott (28/7/1871 – 15/01/1948), cha đẻ của Nguyên lý Sóng Elliott: Nguyên lý sóng Elliott được đặt tên theo Ralph Nelson Elliott, một kế toán về hưu người Mỹ vào thập niên 1930, được khơi nguồn cảm hứng từ Lý thuyết Dow và những quan sát tự nhiên, ông kết luận rằng những dao động giá thị trường chứng khoán có thể được dự đoán bằng cách quan sát và nhận diện một mô hình sóng có tính lặp đi lặp lại.
2. Charles Collins, Hamilton Bolton, Richard Russell (22/7/1924 – 21/11/2015), A.J. Frost (1908-1999) và Robert Prechter (25/3/1949 - ?) là những người có công phổ biến Nguyên lý Sóng Elliott thông qua cung cấp các phân tích, dự báo xu hướng các thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư. A.J. Frost và Robert Prechter là đồng tác giả cuốn sách Elliott Wave Principle năm 1978.
3. Glenn Neely, cố vấn đầu tư và là chuyên gia phân tích Sóng Elliott, người không hoàn toàn theo Nguyên lý Sóng Elliott nhưng đã sử dụng Nguyên lý Sóng Elliott làm điểm khởi đầu để phát triển phương pháp dự báo sóng riêng của mình (phương pháp Glenn Neely). Năm 1983, Glenn Neely thành lập Elliott Wave Institute, hiện nay là NeoWave, Inc.
4. Richard Swannell, người có công ký hiệu tắt cho các mô hình sóng Elliott, xuất thân là một lập trình viên. Năm 1994, nhóm của Richard Swannell bắt đầu phát triển phần mềm phân tích sóng Elliott.
5. Huỳnh Nhật Hà (1979 - ?) tiếp cận phân tích kỹ thuật và Nguyên lý Sóng Elliott từ năm 2007. Sau khi nghiên cứu những công trình, tác phẩm của Ralph Nelson Elliott, Robert Prechter, Glenn Neely, Richard Swannell, từ năm 2010, Huỳnh Nhật Hà đã tổng hợp, chọn lọc, giới thiệu và phổ biến Nguyên lý Sóng Elliott tại Việt Nam trên các diễn đàn tài chính. Từ năm 2019, qua kinh nghiệm hơn 10 năm theo dõi, nghiên cứu, phân tích, dự báo các thị trường tài chính, Huỳnh Nhật Hà sáng lập Blog Dự Báo (www.blogdubao.com) và bắt đầu công bố những phát hiện mới về các mô hình sóng Elliott, tiếp bước các bậc tiền bối để tiếp tục nghiên cứu, phát triển Nguyên lý Sóng Elliott.
Blog Dự Báo

Không có nhận xét nào

- Bạn có thể chèn hình ảnh vào bình luận/nhận xét với cú pháp như sau: [img]đường link hình ảnh[/img]
Ví dụ: [img]http://www.blogdubao.com/images/myimage.png[/img]
- Bình luận/nhận xét chứa các đường link và nội dung nhạy cảm sẽ bị xóa sau khi quản trị viên kiểm duyệt.

Được tạo bởi Blogger.