Header Ads

Blog Dự Báo: Mô hình sóng Horizontal Rectangle (HR) (Phát hiện thứ 2)

Khi phân tich sóng trên biểu đồ giá vàng thế giới trong giai đoạn điều chỉnh giảm từ đỉnh 1919 USD/oz thiết lập ngày 04/9/2011, tôi phát hiện sóng (2) phát triển theo một cấu trúc sóng (dù không lạ đối với giới phân tích kỹ thuật) nhưng không có trong dữ liệu Nguyên lý Sóng Elliott. Để thuận tiện cho việc đếm sóng, tôi đặt tên đây là mô hình sóng Horizontal Rectangle (HR), tức mô hình sóng hình chữ nhật nằm ngang.


Về cấu trúc sóng ở cấp độ bên trong và thời điểm xuất hiện mô hình sóng này sẽ được giới thiệu và phân tích chi tiết trong lớp học Nguyên lý Sóng Elliott sau này. Về cơ bản, cấu trúc sóng bên trong của mô hình sóng Horizontal Rectangle (HR) tương đồng với mô hình sóng Contracting Triangle (CT).Riêng đối với mô hình sóng Contracting Triangle (CT) là dạng sóng tam giác hội tụ, tôi nhận thấy mô hình sóng Contracting Triangle (CT) còn xuất hiện ở các sóng điều chỉnh thứ 2 như sóng 2, (2), ii, (ii)... chứ không chỉ xuất hiện ở mỗi sóng điều chỉnh thứ 4 như sóng 4, (4), iv, (iv)... hoặc sóng B, (B), b, (b)... hay xóng X, (X), x, (x)... như trong lý thuyết nguyên bản của Nguyên lý Sóng Elliott. Phát hiện này sẽ được chia sẻ ở một bài viết khác.

Huỳnh Nhật Hà

Không có nhận xét nào

- Bạn có thể chèn hình ảnh vào bình luận/nhận xét với cú pháp như sau: [img]đường link hình ảnh[/img]
Ví dụ: [img]http://www.blogdubao.com/images/myimage.png[/img]
- Bình luận/nhận xét chứa các đường link và nội dung nhạy cảm sẽ bị xóa sau khi quản trị viên kiểm duyệt.

Được tạo bởi Blogger.