Header Ads

Sản lượng mía đường toàn cầu kỳ vọng tăng 1% trong niên vụ 2019/20


Sản lượng mía đường toàn cầu niên vụ 2019/20 kỳ vọng tăng 1% so với niên vụ trước do sản lượng mía đường tăng từ Brazil và Liên minh châu Âu (EU) bù lại sản lượng mía đường giảm 8% tại Ấn Độ, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết.

Theo báo cáo giữa năm, USDA dự báo sản lượng mía đường toàn cầu đạt 180,7 triệu tấn trong niên vụ 2019/20, đồng thời cho rằng Brazil được kỳ vọng thay thế Ấn Độ với vai trò nước sản xuất mía đường lớn nhất thế giới.
Sản lượng mía đường toàn cầu dự báo tăng nhẹ trong niên vụ 2019/20 (Nguồn: USDA)

Cơ quan này cũng điều chỉnh giảm triển vọng sản lượng mía đường niên vụ 2018/19 xuống 178,9 triệu tấn, so với mức ước tính 185,9 triệu tấn ở kỳ trước, do năng suất mía đường giảm tại Ấn Độ và EU, trong khi Brazil tăng lượng tiêu thụ mía để sản xuất ethanol.

Theo USDA, sản lượng mía đường Brazil niên vụ 2019/20 dự báo đạt 32 triệu tấn, tăng 8,5% so với niên vụ 2018/19. Cơ quan này kỳ vọng Brazil sẽ tiêu thụ 38% sản lượng mía thu hoạch được để sản xuất đường và 62% để sản xuất ethanol.

Sản lượng mía đường EU ước đạt 19,4 triệu tấn, tăng 6,9% so với niên vụ 2018/19, do năng suất tăng.

Sản lượng mía đường tăng bù lại sản lượng mía đường tại Ấn Độ dự báo giảm 8,4% so với niên vụ 2018/19, ước đạt 30,3 triệu tấn. Xuất khẩu mía đường niên vụ 2019/20 của Ấn Độ ước đạt 3,5 triệu tấn.

Trong khi đó, tiêu thụ mía đường toàn cầu kỳ vọng tyanwg 1,4% so với niệ vụ 2018/19 lên mức cao kỷ lục 176,45 triệu tấn, do nhu cầu tiêu thụ mía đường tăng từ các nước như Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia và Pakistan.

Blog Dự Báo

Không có nhận xét nào

- Bạn có thể chèn hình ảnh vào bình luận/nhận xét với cú pháp như sau: [img]đường link hình ảnh[/img]
Ví dụ: [img]http://www.blogdubao.com/images/myimage.png[/img]
- Bình luận/nhận xét chứa các đường link và nội dung nhạy cảm sẽ bị xóa sau khi quản trị viên kiểm duyệt.

Được tạo bởi Blogger.