Header Ads

Đồng real giảm giá do Brazil thâm hụt tài khoản vãng lai trong tháng 4


Ngày hôm qua (27/5/2019), đồng real Brazil giảm giá 0,3% so với đồng USD do nền kinh tế Brazil bất ngờ ghi nhận thâm hụt tài khoản vãng lai trong tháng 4, số liệu Ngân hàng Trung ương Brazil (CBC) cho biết, dù vốn quốc tế tiếp tục chảy vào Brazil, trong đó vốn FDI vượt dự báo.
Mức thâm hụt tài khoản vãng lai 62 triệu USD là thấp hơn nhiều so với mức dự báo dư 450 triệu USD theo Reuters khảo sát ước tính của các nhà kinh tế, nguyên nhân là thâm hụt dịch vụ tăng 11,9% lên 3 tỷ USD trong khi doanh thu liên quan các dịch vụ khác giảm đến 18% còn 1,1 tỷ USD.

Blog Dự Báo

Không có nhận xét nào

- Bạn có thể chèn hình ảnh vào bình luận/nhận xét với cú pháp như sau: [img]đường link hình ảnh[/img]
Ví dụ: [img]http://www.blogdubao.com/images/myimage.png[/img]
- Bình luận/nhận xét chứa các đường link và nội dung nhạy cảm sẽ bị xóa sau khi quản trị viên kiểm duyệt.

Được tạo bởi Blogger.